AES Silo Whipping System

AES Silo Whipping System

NOWA TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA ZA POMOCĄ SYSTEMU CARDOX, BEZ WYKORZYSTANIA TECHNIK ALPINISTYCZNYCH, ANI BEZ POTRZEBY WPROWADZANIA LUDZI DO PRZESTRZENI ZAMKNIĘTYCH

Proponujemy  Państwu  nowatorski sposób czyszczenia przestrzeni przemysłowych:

Technologia czyszczenia za pomocą systemu CARDOX, bez wykorzystania technik alpinistycznych  oraz bez potrzeby  wprowadzania ludzi do przestrzeni  zamkniętych

Technologia ta zapewnia zarówno redukcję kosztów  usuwania zawisów jak i zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa prac. Z tych powodów stała się ona popularna w wielu krajach i jest wykorzystywana w  różnych gałęziach przemysłu.


Opis technologii:

AES Silo Whipping SystemWiększość zawisów jest oczyszczana mechanicznie elementem/młotkiem wirującym wewnątrz silosów/zasobników za pomocą urządzenia czyszczącego o nazwie AES Silo Whipping System. Urządzenie to ma napęd hydrauliczny i jest wyposażone specjalne ramiona/wysięgniki, umożliwiające manewrowanie nim wewnątrz silosu/zasobnika. Małe wymiary urządzenia czyszczącego i jego niewielka masa pozwalają na dotarcie w miejsca trudnodostępne. Hydrauliczny napęd urządzenia czyszczącego został zastosowana z dwóch powodów:

– aby zapewnić bezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe oraz

– aby ograniczyć jego masę.

Technologia nie wymaga wprowadzania ludzi do wnętrza zasobnika, a manewrowanie urządzaniem czyszczącym odbywa się np. ze stropu silosu/zasobnika

Zawisy, które są zbyt twarde dla usuwania wyżej opisanym urządzeniem czyszczącym oraz drogi wyładunku materiału z zasobnika/silosu (np. zsypy lub leje spustowe) są wstępnie kruszone przy pomocy systemu Cardox.