Cardox - Bezogniowy środek strzelniczy

Cardox - Bezogniowy środek strzelniczy

Budowa

Przykład zastosowania: Rozbijanie elementów betonowych

Kompletna nabojnica to znaczy "uzbrojona" i gotowa do użycia składa się z elementów:

 1.     Głowica odpalająca
 2.     Rura
 3.     Głowica wyrzutowa
 4.     Bezpieczny podgrzewacz chemiczny
 5.     Krążek zrywny z podkładką
 6.     Ciekły CO2 (dwutlenek węgla)
 7.     Rozpieracz (tulejka + stożek + łącznik + śruba stożka) - opcja

Głowica odpalająca może być wykonana z gwintem z dwóch stron. W takim przypadku gwint wolny jest wykorzystywany do nakręcania głowicy z uchem do mocowania linki asekuracyjnej. Linka asekuracyjna służy do wyciągania nabojnicy z urabianego materiału, opuszczania nabojnicy do zbiorników lub ładowni materiałów masowych, oraz kotwienia dodatkowego nabojnicy w niektórych warunkach.

Działanie

Po napełnieniu ładownicy ciekłym CO2łączy się 2 przewody strzelnicze z dwoma otworami w głowicy odpalającej oraz z zapalarką elektryczną.

Z zapalarki impuls prądowy powoduje zadziałanie główki zapalczej umieszczonej w bezpiecznym podgrzewaczu chemicznym (aktywatorze). W zależności od mocy zapalarki można odpalać jednocześnie kilka do kilkanaście nabojnic połączonych szeregowo.

Podgrzewacz chemiczny pod wpływem ciepła główki zapalczej oraz otaczającego ciśnienia gazu (wyższego niż 2,0 MPA) ulega gwałtownemu spaleniu. Ciepło spalania powoduje nagłe odparowanie ciekłego CO2 i wzrost ciśnienia wewnątrz nabojnicy. Gdy ciśnienie w nabojnicy przekroczy wartość ciśnienia zrywającego krążek zrywny (bezpiecznik) - mieszanka gazowego i ciekłego CO2 zostaje wyrzucona przez otwory w głowicy wyrzutowej do otworu strzałowego powodując penetrację gazu w naturalne spękania calizny wywołując spękanie, rozsadzanie i kruszenie calizny.

Zastosowanie:

 • Urabianie węgla - metoda daje bezpieczeństwo wobec metanu i pyłu węglowego, znacznie zmniejsza naruszanie stropu w porównianiu z materiałami wybuchowymi (MW), zwiększa wychód grubego urobku a zmniejsza wychód miału. Metoda daje nieszkodliwe gazy po-strzałowe, łatwość rozbrajania niewypałów - nabojnice można wyciągnąć z otworu strzałowego , a niewypał nie stwarza zagrożenia samowybuchem. Daje bardzo dobre warunki urabiania dla ładowania mechanicznego. Brak fali uderzeniowej (co występuje przy MW), nie niszczy spoistości kęsów węgla a tym samym lepiej nadaje się on do dalekiego transportu.
 • Urabianie skał, twardych - szczególnie na bloki - takich jak piaskowce, granity, marmury itp.
 • Kruszenie fundamentów betonowych i z cegieł oraz roboty strzałowe pod wodą.
 • Kruszenie zbitych (skamieniałych) materiałów sypkich jak np piasek, miał węglowy w zbiornikach, klinkier w piecach cementowych, ziarno w silosach czy ładunki masowe w ładowniach statków.
 • Kruszenia na zwałowiskach lub w zbiornikach gipsu, cementu, rud, nawozów sztucznych, paku itp.
 • Urabiania skał w robotach tunelowych lub wykopach prowadzonych w strefach wrażliwych na falę uderzeniową (sejsmiczną) lub wśród zabudowań miejskich.
 • W budownictwie obiektów hydrotechnicznych jak tamy i tunele zrzutowe.
 • Usuwanie skamieniałości i nawarstwień w piecach cementowych - w piecach obrotowych (poprzez płaszcz i wymurówkę), w obrębie wlotów i na podgrzewaczach.