Pochłaniacze a1 oraz pochłaniacze abek1

Pochłaniacze a1 oraz pochłaniacze abek1Pochłaniacze par i gazów po skompletowaniu z odpowiednio dobraną częścią twarzową stanowią indywidualny sprzęt ochrony układu oddechowego.

Pochłaniacze tego samego typu i klasy należy kompletować z maską lub półmaską wyposażoną w łączniki puszkowe o wymiarze zgodnym z wymiarem pochłaniaczy.

Skompletowany sprzęt może być stosowany do oczyszczenia powietrza oddechowego od szkodliwych par i gazów.
Średnica zewnętrzna - 77,5 mm
Wysokość - 25 mm

Czas przechowywania poch-łaniaczy zamkniętych w opakowaniu fabrycznym - cztery (4) lata
Wszystkie pochłaniacze odpowiadają wymaganiom normy EN-14387/2004.

Typy pochłaniaczy:

TYPKolor obudowyZastosowanieKod barwnyMasa (gr) około
A1brązowyGazy i pary organiczne 50
A1B1E1K1czarnyGazy i pary organiczne i nieorganiczne, pary kwaśne, SO², amoniak i jego pochodne60

Przykłady zastosowania pochłaniaczy:

RODZAJ PRACZANIECZYSZCZENIERODZAJ OCHRONY
Malowanie farbami wodnymi i bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otawrtych i wentylowanychMikroskopijne krople aerozoli oraz pary rozpuszczalnikówPółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1
Malowanie pędzlem i wałkiem, prace z klejami, mycie, odtłuszczaniePary rozpuszczalnikówPółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1
Rozpylanie pestycydów, mycie wysokociś- nieniowe z użyciem środków myjącychMikroskopijne krople aerozoli oraz pary pestycydówPółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1
SpawanieDymy i gazyPółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1B1E1K1
Malowanie i mycie preparatami zawiera- jącymi amoniak. Prace przy instalacjach chłodniczych z amoniakiemAmoniakPółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1B1E1K1
Prace związane z zastosowaniem kwasówChlor, dwutlenek siarki, gazy kwaśne i nieorganicznePółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1B1E1K1
Prace w przemyśle rafineryjnym, chemicznym oraz pokrewnychGazy i pary organiczne oraz organiczne, dwutlenek siarki, gazy kwaśne, amoniak i jego pochodnePółmaska dwufiltrowa MP-12/5 GAZ, pochłaniacz A1B1E1K1

ZAKOŃCZONO PRODUKCJĘ W SIERPNIU 2022 roku.