Pochłaniacz typ A2

POCHŁANIACZ TYP A2 Gazy i pary organiczne

Pochłaniacz A2 po skompletowania z odpowiednią częścią twarzową wyposażoną w łącznik z gwintem DIN Rd 40x 1/7", służy do ochrony przed związkami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C, a stężenie objętościowe w powietrzu nie przekracza 0,5%.

Właściwości ochronne i użytkowe

ParametrWartość według normy EN-14387/2004Wartość uzyskana w badaniach
Masa pochłaniacza (gram)< 300200
Opór przepływu (Pa):
- przepływ ciągły 30 dm3/min
- przepływ ciągły 95 dm3/min

< 140
< 560

80
330
Minimalny czas przebicia (min) przy stężeniu 0,5% objętości:

- czterochlorek węgla4063