Pochłaniacze abek1

Oferowane przez firmę Endeco pochłaniacze par i gazów stanowią doskonały element aktywny indywidualnego sprzętu ochrony układu oddechowego. Z wyróżnionych dwóch typów pochłaniaczy (A1 oraz ABEK1) przedstawiamy poniżej pochłaniacz typu A1B1E1K1. Charakterystyczne oznaczenia pochłaniacza abek1 to czarny kolor obudowy oraz kod barwny składający się z czterech kolorów:
brązowy – gazy i opary organiczne
szary – gazy i opary nieorganiczne
żółty – gazy i opary kwaśne
zielony – amoniak i organiczne pochodne amoniaku.

Jak widać z oznaczeń kolorystycznych pochłaniacz abek1 wykorzystywany jest przy następujących pracach:
spawanie
prace z wykorzystaniem amoniaku
prace z wykorzystaniem kwasów
prace związane z narażeniem na działanie gazów i par organicznych oraz nieorganicznych, dwutlenku siarki, gazów kwaśnych


Klasa 1 pochłaniacza oznacza, że jest to pochłaniacz o niskiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczony do ochrony przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1%