O firmie

Firma Endeco Ltd Spółka z o.o. została założona w maju 1990 przez dwóch udziałowców - krajowe osoby fizyczne. Obecnie założyciele firmy mają 40% udziałów w firmie.

Firma została utworzona dla oferowania polskiemu przemysłowi górniczemu specjalistycznych usług doradztwa technicznego.

W roku 1992 zdecydowano o utworzeniu własnego zakładu produkcyjnego w Bytomiu dla wykonywania komponentów dla górnictwa podziemnego. W latach 1992 do 1998 produkowano zespoły górniczych przenośników zgrzebłowych (jak rynny, napędy, zastawki, rynny specjalne itp), zespoły i części dla kombajnów chodnikowych, układy hydrauliczne i inne.

Równolegle w roku 1993 zdecydowano o utworzeniu odrębnego oddziału firmy dla potrzeb produkcji sprzętu tzw. bezpieczeństwa i ochrony pracy. Oddział ten do roku 2012 zlokalizowano w Tarnowskich Górach. Firma Endeco LTD jest nadal liczącym się producentem pochłaniaczy przeciwgazowych klasy 1 i klasy 2, filtrów do oddzielania oleju z powietrza wdechowego oraz innego sprzętu filtracji powietrza, dostawcą półmasek i masek pełno-twarzowych, filtrów i masek przeciwpyłowych. Od roku 2013 produkcja sprzętu bhp jest prowadzona z siedziby rejestrowej.

Równocześnie od roku 1995 firma prowadzi i wykonuje działalność usługową niewybuchowego usuwania zatorów, CARDOX.

W roku 2006 wdrożono do produkcji i sprzedaży ręczne pompy hydrauliczne. W miarę upływu czasu ilość oferowanych typów obejmuje coraz to nowsze rozwiązania. Wraz z produkcją pomp wdrażana jest produkcja i sprzedaż specjalistycznego oprzyrządowania roboczego. Ta gałąź działalności znajduje uznanie głównie u klientów zagranicznych.

Firma od początku działalności jest ulokowana w Katowicach, skąd obecnie prowadzi wszelką działalność produkcyjna i handlową.