O firmie

Firma Endeco Spółka z o.o. została założona w maju 1990 przez dwóch udziałowców - krajowe osoby fizyczne. Obecnie założyciele firmy mają 40% udziałów w firmie.

Firma została utworzona dla oferowania polskiemu przemysłowi górniczemu specjalistycznych usług doradztwa technicznego.

W roku 1992 zdecydowano o utworzeniu własnego zakładu produkcyjnego w Bytomiu dla wykonywania komponentów dla górnictwa podziemnego. W latach 1992 do 1998 produkowano zespoły górniczych przenośników zgrzebłowych (jak rynny, napędy, zastawki, rynny specjalne itp), zespoły i części dla kombajnów chodnikowych, układy hydrauliczne i inne.

Równolegle w roku 1993 zdecydowano o utworzeniu odrębnego oddziału firmy dla potrzeb produkcji sprzętu tzw. bezpieczeństwa i ochrony pracy. Oddział ten do roku 2012 zlokalizowano w Tarnowskich Górach. Firma Endeco Sp. z o.o. staje się liczącym producentem pochłaniaczy przeciwgazowych klasy 1 i klasy 2, filtrów do oddzielania oleju z powietrza wdechowego oraz innego sprzętu filtracji powietrza, dostawcą półmasek i masek pełno-twarzowych, filtrów i masek przeciwpyłowych. Od roku 2013 produkcja sprzętu bhp jest prowadzona z siedziby rejestrowej. W roku 2022 zaprzestano produkcji pochłaniaczy klasy 1, w roku 2024 zaprzestano produkcji filtra sprężonego powietrza FPO dalej kontynuowana jest produkcja pochłaniaczy klasy 2. Prowadzona jest również sprzedaż internetowa środków ochrony indywidualnej w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.endeco.pl/

Równocześnie od roku 1995 firma jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów firmy CARDOX do niewybuchowego usuwania zatorów.

Od roku 2006 wdrażano do produkcji i sprzedaży ręczne pompy hydrauliczne własnej konstrukcji. W kolejnych latach oraz w miarę pojawiającego się zapotrzebowania klientów paleta oferowanych typów pomp własnej konstrukcji obejmuje coraz nowsze rozwiązania.

Równolegle z rozbudową palety oferowanych pomp hydraulicznych wprowadzano do produkcji kolejne odmiany zaworów, rozdzielaczy i bloków rozszerzając funkcjonalność kompletnych zespołów.

Opracowane i wdrożone do produkcji zawory, rozdzielacze czy bloki mogą być stosowane także w innych, dowolnych układach hydraulicznych wobec stosowania schematu otworów NG6 wg ISO4401-03.

Dodatkowo obok wspomnianej wyżej palety różnorodnego osprzętu dedykowanego dla pomp hydraulicznych (ale nie tylko) opracowano i wdrożono produkcję zaworów, rozdzielaczy, bloków i drobnego osprzętu do montażu płytowego bądź rurowego których stosowanie jest możliwe dowolnych układach hydraulicznych.

Na bazie uzyskanych doświadczenia opracowano i wdrożono do produkcji mikro agregaty elektro-hydrauliczne mogące pełnić funkcje zasilaczy dla różnych obwodów hydraulicznych.

Pochodną mikro agregatów hydraulicznych są liniowe napędy elektrohydrauliczne będące samodzielnymi zespołami napędowymi do różnorodnego osprzętu instalacyjnego i funkcjonalnego.

Wieloletnia produkcja osprzętu hydraulicznego znajduje uznanie o klientów zachodnich.

Firma od początku działalności jest ulokowana w Katowicach, skąd obecnie prowadzi wszelką działalność produkcyjna i handlową.