Filtr Sprężonego Powietrza FPO

Zastosowanie:

Filtr Sprężonego Powietrza FPO (przeciw-olejowy) jest stosowany do usuwania stałych, płynnych i gazowych zanieczyszczeń zawartych w powietrzu dostarczanym dla systemu oddechowego. Filtr FPO jest zaprojektowany dla systemów dostarczania powietrza oddechowego z użyciem:

 • hełmów powietrznych
 • kapturów powietrznych
 • masek pełnotwarzowych
 • półmasek

Budowa

Zespół filtra FPO zbudowany jest z nastepujących głównych elementów:

 • zespół redukcyjno - filtrujący
 • zespół filtra głównego
 • konstrukcja nośna
 • dodatkowe wyposażenie - opcjonalne

Zespół redukcyjno-filtrujący ma za zadanie wstępne oczyszczenie powietrza oraz utrzymanie ciśnienia powietrza na poziomie wymaganym przez zastosowane urządzenie ochronne użytownika (hełm powietrzny, kaptur powietrzny, maska). Filtr główny oczyszcza dokładnie i ostatecznie powietrze oddechowe (oraz usuwa zapachy). Zespół filtra FPO umożliwia zasilanie powietrzem oddechowym jednego lub dwóch użytkowników jednocześnie. Konstrukcja nośna stanowi oparcie dla pozostałych elementów zespołu firltującego oraz zabezpiecza je przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dane techniczne

 • Ciśnienie zasilania - 1,2 MPa
 • Ilość punktów odbiorczych (uzytkowników) - dwa (2)
 • Wydajność zasilania od 1 do 1.000 dm3/min
 • Masa zespołu filtra FPO - 10,5 kg
 • Gabaryty - 370x240x380 mm

ZAKOŃCZONO PRODUKCJĘ W STYCZNIU 2024 roku.